3-fas vägguttag – vilken är max kontinuerlig ström?

3-fas vägguttag – vilken är max kontinuerlig ström?

3-fas vägguttag är ju klassade för en ström t ex 3x16A, 3x32A, 3x63A etc…
Innebär detta att uttagen är klassade för t ex. 3x63A kontinuerlig eller är detta max ström?
Om detta nu är max ström vad är då max kontinuerlig ström dessa tre olika uttag är klassade för?

Svar:

Det är en viktig fråga som dessvärre inte har något rakt och enkelt svar. Det finns nämligen inte uttalat i någon tillverkningsstandard hur stor den maximala kontinuerliga strömmen får vara utifrån uttagets märkning. I bästa fall kan respektive tillverkare ge svar, om de utfört egna prov. Frågeställningen torde vara densamma oavsett storleken på uttaget och om det är 1- eller 3-fasigt.

Den åsatta klassningen på uttaget avser normalt att det får användas för en belastning som inte annat än kortvarigt når ända upp till märkningen. Det har t.ex. uppstått allvarliga problem med en hel del bränder som följd, när man anslutit elbilar för laddning under längre tid, kanske över en natt, och strömmen då t.ex. nått upp till 10 A för ett 10 A-uttag. Uppvärmningen har trots märkningen varit för stor, med brandskada som följd. Elsäkerhetsverket har därför varnat för användning av vanliga schukouttag för elbilsladdning annat än kortvarigt, och rekommenderat att man ansluter till uttag som är avsedda för just denna användning, och där tillverkaren provat uttaget för uttagets angivna märkbelastning under obegränsad tid.

Mitt svar måste därför bli, att om inte tillverkaren angett att ett uttag, oavsett storlek, får användas kontinuerligt ända upp till belastningen enligt märkningen, så bör man inte göra det. Har man en kontinuerlig last, kan man i stället tänka så, att värmeförlusterna i uttaget är proportionella mot kvadraten på aktuell ström. Om jag utnyttjar t.ex. endast 80 % av märklasten, så blir värmeutvecklingen bara 64 % av den vid maxbelastningen, och då bör det knappt vara någon fara, om det finns normal kylning, så att uttaget till exempel inte är inpackat i någon isolering. Är man osäker bör man därför enligt min mening välja en storlek som klart överstiger den kontinuerliga maxlast man förväntar sig.

Sök bland frågor och svar