Byta huvudsäkring

Byta huvudsäkring

Hur gör jag för att byta från 35a till 16 amp? Säkringshållaren för 16-25 amp har en annan gänga.
Finns det någon adapter?

Svar:

Att byta säkringsstorlek är ett elinstallationsarbete som ska utföras av ett elinstallationsföretag. Vid byte från 35 A till 16 A så är det som du upptäckt en helt annan sockel, det finns ingen adapter utan den måste bytas ut. Om det är fråga om byte av huvudsäkringar för att få en lägre nätavgift så måste det också utföras av ett elinstallationsföretag då det är bara de som kan rapportera att bytet skett till din nätägare. Först då elinstallationsföretaget rapporterat att bytet skett får du en lägre nätavgift.

Sök bland frågor och svar