Dimmer och maximal effekt i lampa

Dimmer och maximal effekt i lampa

Jag har en lampa som har en maximal effekt på 13,5W. Till denna vill jag koppla en dimmer på 10-60W. Fungerar detta eller är effekten på lampan för låg för att klara av dimmerns maximala effekt?

Svar:

Om dimmern är märkt med effekten 10-60 W innebär det att den ska klara av att dimra lampor (glödlampor eller LED-lampor) som har en märkeffekt inom det området. Det är däremot inte så, att lampan ger högre effekt än vad den är märkt med för att man skruvar upp dimmern till maxvärdet. Din lampa kommer då vid max-läget att dra ca 13 W, om den är märkt med det värdet. Men när du skruvar ner dimmern blir den effekt och därmed det ljus som din lampa avger lägre än 13 W.

 

Eftersom din lampa har en effekt som ligger nära dimmerns lägsta funktionsvärde kan det möjligen hända att lampan flimrar något, om du drar ner dimmern. Jag bör också nämna att äldre dimrar inte alltid var gjorda för att klara av de moderna LED-lamporna, utan då kan de också börja flimra. Då måste man antingen byta till gammaldags glödlampor eller byta dimmer till en modern typ som klarar LED-belysning.

 

Lycka till – och se ljust på framtiden!

Sök bland frågor och svar