Funkar det att använda DCL-kontakt ihop med ojordad lampkabel?

Funkar det att använda DCL-kontakt ihop med ojordad lampkabel?

Jag har en taklampa som jag vill montera en DCL-kontakt på. DCL-kontakten är jordad, men kabeln från lampan har bara två ledare. Funkar det att använda denna DCL-kontakt ihop med den ojordade lampkabeln?

Svar:

Till det fast monterade DCL-uttaget i taket ska det gå tre ledare: fas, neutralledare och skyddsledare.

En armatur som ska anslutas till uttaget kan vara utförd på olika sätt:

  •  Klass I, vilket innebär att den har berörbara delar som kan bli spänningsförande vid fel, och den ska därför vara skyddsjordad. I det fallet ska den ha alla de tre nämnda ledarna i anslutningssladden, och alla tre ska ju då anslutas till DCL-stickproppen.
  • Klass II, vilket innebär att den har extraisolering och därmed inga berörbara delar som kan bli spänningsförande vid fel. Så är många nya armaturer utförda. I det fallet ska de inte ha någon skyddsledare, utan de har då bara två ledare, dvs. fas- och neutralledare. De ska då anslutas till DCL-stickproppens anslutningsklämmor för fas- resp. neutralledare, och klämman som är märkt med jordtecken lämnas tom. Tydligen är det detta som är aktuellt i ditt fall och det bör fungera.

Sök bland frågor och svar