Hur avsäkra 3-fas elementslingor med 2-fas element?

Hur avsäkra 3-fas elementslingor med 2-fas element?

Ska det, som centralen är kopplad nu, verkligen vara 1-poliga säkringar för mina 2-fas element?
Det är i dagsläget 3 st 3-fasslingor. På varje 3-fasslinga går det 3-4 st 2-faselement.
Ska jag byta till 3-poliga säkringar istället?

Svar:

Det är en helt riktig tveksamhet du känner. Även om man nämligen skruvar ur en säkring till en fas på ett 2-fasanslutet element, så får man spänning på den fasen bakvägen via elementet. Är man därför inte helt på det klara med att man måste ta ur båda eller alla tre säkringarna , så kan det gå illa om man t.ex. ska koppla lös och måste beröra en ledare. Nu är det emellertid så, att när man har proppsäkringar finns det inte så mycket annat val. Därför är det ytterst viktigt att man märker upp säkringsgrupperna, har ett rättvisande kopplingsschema och har en aktuell och fullständig gruppförteckning. Och gärna en anvisning om att man måste ta ur alla säkringarna för elementet/en om man ska jobba med dem.

Om det finns möjlighet är det därför en bättre lösning att ha en trepolig dvärgbrytare (tidigare ofta kallad automatsäkring). Med den bryter man då alla faserna samtidigt och har därmed eliminerat den här risken. Det är ett jobb som bara en auktoriserad elinstallatör får göra. Jag skulle därför råda dig att kontakta en sådan, så får han komma och göra en bedömning och lämna en offert. Finns det plats för en dvärgbrytare behöver det inte vara så stort jobb.

Bra att du tänker på säkerheten! El är en nyttig tjänare men kan vara lite farlig om man inte är försiktig och tänker efter vad man gör. Lycka till med elementen!

 

Sök bland frågor och svar