Hur ska kontakten till min spis sitta?

Hur ska kontakten till min spis sitta?

Jag köpte en spis med en stickpropp som har 5 poler och jag har ett perilexuttag i köket. Frågan är om jag får koppla proppen på vilket sätt som helst, jag menar är det ok om jag vrider proppen i 180 grader?

Svar:

Jag är tyvärr inte säker på vad du menar med att vrida proppen 180 grader. Men en perilexkontakt kan bara kopplas in på ett sätt.

En spis är en stor elförbrukare där det handlar om stora strömmar. Det är därför viktigt att anslutningarna är ordentligt utförda för att inte riskera varmgång i uttaget. I vilken ordning de olika ledarna ska kopplas hittar du här. Ledarna brukar vara färgmärkta enligt följande:

L1 brun
L2 svart
L3 grå
N blå
PE gul/grön

Det är särskilt viktigt att neutralledare N och skyddsjordsledaren PE hamnar rätt i stickproppen.

Sök bland frågor och svar