Jag vill göra om ojordad gammal radio till jordad

Jag vill göra om ojordad gammal radio till jordad

Jag har fått en väldigt fin radio som en gång varit min fars. Problemet är dock att den är från 60/70-talet och således har en ojordad kontakt. Nu bor jag i ett hus där alla kontakter är jordade.

Jag vet att det är livsfarligt att försöka använda radion som det är, men finns det något sätt att ändra radion så den fungerar? Är det något en elektriker kan utföra? Jag har ingen lust att försöka med något själv.

Svar:

För att kunna ansluta radion måste du ju byta till en stickpropp med jord, och det får man inte göra hur som helst. Om radion har några berörbara metalldelar som kan bli spänningsförande vid fel, måste apparaten göras om till skyddsjordat utförande och då också förses med ny anslutningssladd med skyddsledare. I det fallet måste de berörbara metalldelarna i apparaten skyddsjordas, och det är ett jobb för en fackman.

Om apparaten är helt isolerad och utan yttre delar som kan bli spänningsförande, kan det räcka med att bara byta stickpropp till en med jord som passar till våra moderna uttag.

Jag föreslår att du kontaktar en kunnig elektriker som får göra en bedömning enligt ovan. Om så behövs får hen göra om apparaten till jordat utförande och i varje fall byta stickpropp.

 

Sök bland frågor och svar