Kan jag installera en till enhet (vinkyl) i högskåp med ugn o micro

Kan jag installera en till enhet (vinkyl) i högskåp med ugn o micro

Jag har köpt en vinkyl för inbyggnad i pelarskåp där ugn och micro finns. Finns dock bara två uttag bakom skåpet. Kan man använda sig av grenuttag eller hur bör jag ansluta min vinkyl?

Svar:

Jag ser i sig inga problem med att använda ett grenuttag, dock under två förutsättningar:

  •  Det finns tillräckligt utrymme för uttaget och anslutningssladden
  • Vinkylens effekt inte är alltför hög. Då finns det risk att säkringen löser ut, eftersom ugn och micro har ganska höga effekter. I så fall måste man ansluta till en särskilt grupp och sätta upp ett eget uttag, men jag tror inte det ska behövas. Om det visar sig nödvändigt ska man anlita en auktoriserad elektriker

Använd om möjligt uttaget för micron till grenuttaget, eftersom den har kortvarigare och dessutom troligen lägre effekt än ugnen. Sen är det alltid bra om man kan undvika att ha ugn och micro på samtidigt för att undvika överbelastning på säkringen/dvärgbrytaren.

Med bästa hälsningar

William P
TRYGGA ELJOBB

Sök bland frågor och svar