Kan jag ta bort telefonjacket själv?

Kan jag ta bort telefonjacket själv?

Jag har ett gammalt telefonjack som jag vill ta bort. Sladden löper längs med ena golvlisten och går sedan in i väggen på andra sidan rummet. Kan jag riva bort uttag och sladd och sedan klippa av sladden där den löper in i väggen?
Behöver jag stänga av någon el när jag i så fall gör detta?

Svar:

Man kan inte klippa av ledningen till det telefonjack du vill demontera. Risken är stor att andra telefonjack slutar fungera då. Telefonjack har normalt varit utförda med en sekretessfunktion som medför att man inte kan lyssna av ett samtal från annan telefon. Denna funktion behöver kopplas om när man bort ett jack. Du behöver därför ta hem en elektriker/teletekniker som kopplar bort det gamla jacket.

Sök bland frågor och svar