Köket har ojordad el men jordade uttag

Köket har ojordad el men jordade uttag

Vi har precis köpt ny lägenhet där vi valde att dra om elen till jordat i alla utrymmen. I köket satt redan jordade eluttag så där trodde vi att vi skulle slippa. Men vår elektriker märkte till sin förvåning att ledningarna var ojordade. Vad säger reglerna vid kök? Elektrikern tycker vi ska kontakta mäklaren/säljaren och hävda dolt fel, men jag vill gärna höra mer kring regelverket från någon annan oberoende. Köket har renoverats (flyttats) någon gång på 2000-talet.

Svar:

Enligt dagens regler ska alla uttag vara jordade, dvs vara försedda med kontakt för skyddsjord. I tidigare bestämmelser krävdes detta dock bara för bl.a. kök och våtutrymmen, och i kök gjorde man ett undantag för uttag vid matplatsen, om uttaget var på åtminstone ett par meters avstånd från diskbänken (jag tror vi sa 2,5 m). När vi införde de nya bestämmelserna den 1 jan 1994 fick man dock behålla det gamla utförandet utom vid mer omfattande ombyggnad, då man skulle anpassa installationen till de nya bestämmelserna.

Om man har ett uttag som är utfört med skyddsjord ska det också ovillkorligen vara anslutet med skyddsjordledare. I ert fall, där det finns jordade uttag, är det ett allvarligt fel om inte någon skyddsjordledare är framdragen och ansluten, och det måste naturligtvis rättas till.

Enligt ett gammalt utslag från HD sa man ungefär så, att dolt fel kan hävdas i det fall en fackman vid besiktning inte rimligen skulle kunna upptäcka felet utan att göra något större ingrepp i anläggningen. Och man kan ju inte kräva att en besiktningsman öppnar alla uttag och kollar. Min uppfattning är därför också att det här bör röra sig om ett dolt fel. Man har naturligtvis ett ännu bättre läge om man iakttagit sin egen undersökningsskyldighet före köpet och helst också låtit utföra en besiktning av fackman.

Jag kan inte svara på rent juridiska frågor, men jag tycker ni ska hävda er rätt och söka få rättelse.

Good luck!

Sök bland frågor och svar