Ladda elbil i vanligt eluttag

Ladda elbil i vanligt eluttag

Jag bor i en  samfällighetsförening där man förbjudit laddning av elbil i garagen pga risk för brand eller skador då elinstallationen inte är dimensionerad för detta.
Men det är däremot tillåtet att använda eluttagen för motorvärme och kupévärme under max 2 timmar per gång.

Då tänker jag att jag måste kunna ladda bilen under max 2 timmar per gång. Jag har en Passat GTE där jag kan begränsa laddströmmen till 5 A. Det skulle t o m innebära mindre risk för brand etc med min laddning jämfört med att använda uttaget för motorvärme plus kupévärme.

Svar:

Ja, såtillvida har du rätt, att elinstallationen inte är beroende av vad strömmen används till. Men om man från samma uttag har på både kupévärme och motorvärmare på full effekt i ett garage under en längre tid, blir nog strömmen även i det fallet väl stor för uttaget. Men förhoppningsvis finns då någon termostat som gör att strömmen minskar efter ett tag.

Det som emellertid faktiskt har hänt är att själva uttagen, vanliga s.k. Schukouttag, i flera fall tagit eld då de använts just för laddning av bilbatterier. De har inte klarat av så pass stor ström under en laddningsperiod. Elsäkerhetsverket har därför efter sina utredningar av händelserna sagt att sådana uttag inte bör användas för laddning av bilar, utan man bör installera särskilda laddningsstationer. Jag har sökt Elsäkerhetsverket för att fråga om man känner till något fall där själva batteriet tagit eld eller orsakat skada, men tyvärr var ingen jag ville ha tag på tillgänglig i dag. Som du kanske vet har laddning av telefonbatterier orsakat eldsvådor vid flera tillfällen, men den risken är nog inte överförbar på laddning av bilar.

Sen vet jag ju inte om det är flera i ert garage som har elbilar. Är det inte så nu, kan det kanske bli så i framtiden, och eftersom de flesta då laddar samtidigt, kan totala effektuttaget bli för högt för den fasta installationen, och man vill kanske också därför bromsa i tid.

Mitt råd är därför att du tills vidare måste acceptera reglerna, men kanske ta upp med fastighetsägaren att hen förbereder för framtiden genom att installera godkända laddningsstationer för de boende.

Det är ju positivt allt allt fler börjar tänka på miljön och inte bara på hästkrafter vid val av bil!!

 

Hej igen!

Jag vill komplettera mitt tidigare svar efter att ha fått tag på den på Elsäkerhetsverket som sysslat med frågan om laddning av elbilar.

De bränder som inträffat i uttag vid laddning av elbilar gäller huvudsakligen äldre uttag, och vanligen vid lite större strömmar. Vi var båda överens med Dig om att laddning med 5 A under en begränsad tid torde vara ofarligt. Däremot är det naturligtvis så, att om något ändå skulle hända, sitter man värre till om man har brutit mot ett uttalat förbud. Kanske kunde ni modifiera förbudet till att bara gälla vid laddning under en längre tid och med större ström än i Ditt fall. Och man bör också se till att uttagen inte är för gamla och helst installera godkända uttag för laddning.

Något fall där det uppstått brand i bilen vid laddning kunde man inte redovisa. En intressant sak var emellertid att det enligt Elsäkerhetsverket visat sig att bränder i batterier i elbilar är betydligt mer svårsläckta än i t.ex. dieselbilar, och det kan naturligtvis medföra allvarliga problem vid brand i ett flerbilsgarage.

Sök bland frågor och svar