LED belysning kök slutat fungera

LED belysning kök slutat fungera

Jag har LED belysning i köket, styrt med fjärrkontroll, som slutat fungera. Har bytt batterier i fjärrkontrollen och det är inte felet. Kan det vara fel på transformatorerna ? Om en LED ger upp, betyder det att alla ger upp? (vet ej om det är seriekopplat eller ej) Kan det vara mottagaren för fjärrkontroll-signalen ? Vi installerade köket 2013.

Svar:

Tyvärr har jag inte något säkert svar, men en del funderingar. Jag vet inte om problemet uppstått i samband med att du bytt till LED. I så fall kan det bero på att mottagaren och lamporna inte är förenliga med en fjärrkontroll av det slaget. När det gäller LED vet vi att det t.ex. ofta blir problem när man har en dimmer.
En första testmetod kan vara att skruva ur alla lamporna och sedan ta en lampa som du vet är hel och skruva dit den och se om det då fungerar. Gör det inte det, är det troligen fel i utrustningen före lamporna.
Lamporna är säkert parallellkopplade, så seriekoppling torde inte vara orsaken till att alla slocknar om en lampa går sönder. Jag tror hellre det har med transformatorn/mottagaren för signalerna att göra. Det är troligt att den har en inbyggd säkring för att skydda den mot överlast, och den kan ha löst ut om det blivit kortslutning i en lampa och därmed stor strömrusning. Det brukar ofta finnas en rörsäkring i sådan utrustning – en ett par centimeter långt glasrör med en smälttråd som löser ut, och då måste man byta den säkringen. Sådan säkring finns också i dimmer.
Jag har inget bättre råd än att du får prova dig fram enligt ovan. Om det inte fungerar bör du tala med företaget du köpt utrustningen av och höra om de kan hjälpa dig. Lycka till!

Sök bland frågor och svar