Min nya takkrona lyser inte

Min nya takkrona lyser inte

Jag har köpt en ny takkrona med åtta lampor som jag inte får att lysa. Köpte en ny stickpropp med lampan och även ledglödlampor som ska passa. Jag har provat koppla min gamla lampa med den nya stickproppen och den som ser ut som en sockerbit som följde med lampan. Och min gamla lampa lyser!! Kan det vara något med de sladdarna som finns på undersidan av takkronan som man ska tvinna ihop med en jordsladd? Vad har de på undersidan för funktion?

Svar:

Lite svårt att ge ett bra svar, när man inte har kunnat studera lampan. Jag ska ändå lämna några tankar.

Om du har en dimmer till lampan, kan det vara problemet, eftersom vissa äldre dimrar inte kan hantera LED-lampor. Är det så, bör du låta en elektriker byta till en nyare typ av dimmer som klarar det.

Ett tänkbart fel är att det är fel spänning på lamporna. Det bör stå 230 V på dem.

Troligen är inte den nya stickproppen problemet, eftersom din gamla lampa lyser, när du ansluter den med den nya stickproppen. Annars kan det vara bra att veta att man sedan något år installerar en ny typ av uttag för takarmaturer. De är gjorda efter en europeisk standard och kallas DCL (device for connecting lamps). Stickpropparna till dem passar inte våra tidigare takuttag, och våra tidigare stickproppar kan inte användas till de nya takuttagen.

Till varje enskild glödlampa ska det gå två ledningar: fasledare och neutralledare. Fasledaren är brun, svart eller grå och neutralledaren blå. Sedan finns det i de flesta armaturer en skyddsjordledare (grön/gul), som ansluts till berörbara metalldelar på lampan (om sådana finns) för att förhindra farlig spänningssättning vid fel. Skyddsledaren har emellertid inte med lampans lysfunktion att göra. Ledarna på undersidan av lampan torde vara just de ledare som går till varje enskild lampa, och de är då förbundna med den inkommande fas- resp. neutralledaren från stickproppen. Du ska inte tvinna ihop dem med någon ”jordsladd”. Ett fel kan emellertid vara att ledarna inte är anslutna till den inkommande ledningen från stickproppen som de ska, och det måste du anlita en kunnig elektriker eller elaffären för att kolla. En grundregel för elsäkerhet är att man aldrig ska chansa eller göra något på det elektriska, om man inte är helt säker på vad, och hur, man ska göra. Ofta är det något enkelt fel som gör att en elpryl inte fungerar som den ska, men det krävs vanligen fackkunskap för att hitta det.

Med sakkunnig hjälp ska du säkert få ordning på lampan och gå en ljus framtid till mötes.

Sök bland frågor och svar