Ojordat lamputtag och blandade uttag

Ojordat lamputtag och blandade uttag

I min lägenhet är alla uttag ojordade förutom i kök och badrum där jag har jordat, med undantag på ett ställe i köket som har ojordat. Hyresvärdens elektriker sa att man kunde ha ojordat och jordat blandat så. Var något i stil att huset byggdes innan någon lag kom? Kan det stämma?

Min andra fråga är: Om lamputtagen är ojordade, hur får jag koppla själv då? Den jordade lampans stickpropp fungerar ju inte i ojordade uttaget. Får jag byta lampans jordade stickpropp till ojordat?

Svar:

Jo, lag fanns nog innan huset byggdes – Ellagen kom 1902 – men reglerna har ändrats lite. Fram t.o.m. 1993 fick man ha ojordade uttag i ”torra rum med isolerande golv” som det stod. I våtrum och kök skulle de vara jordade, men med ett undantag, och det var ett uttag vid matplatsen, om denna var placerad några meter från diskbänken. Fr.o.m. 1 jan 1994 krävs jordade uttag överallt i nya anläggningar, men i befintliga bostäder får man behålla det äldre utförandet. Din lägenhet är alltså helt OK så långt.

 

Varför dessa regler? Jo, om det uppstår ett fel på en apparat/lampa, så att berörbara metalldelar blir spänningsförande, och man samtidigt tar i den och i något som är förbundet med jord, t.ex. en kran eller diskbänk, så går strömmen från apparaten genom kroppen till jord – och sedan tillbaka till transformatorn. Står man emellertid på ett isolerande underlag elimineras den risken. Nu visade det sig emellertid att det var svårt att upprätthålla den här säkerheten vid ombyggnader och vid installation av jordförbundna värmeelement av olika slag, och då riskerade man säkerheten. Vi införde därför kravet 1994 på att alla uttag i nya installationer skulle vara av jordat utförande. Man får byta ut gamla ojordade uttag mot jordade, men då måste alla uttag i åtminstone det rummet bytas till jordat utförande, och det krävs då ovillkorligen att man också drar fram en skyddsledare (grön-o-gul ledare) till varje jordat uttag.

 

Men en positiv sak i ditt fall är att man mycket väl får ansluta en jordad stickpropp till ett ojordat uttag – säkerheten bygger då fortfarande på den jordfria miljön i rummet. Däremot varken kan eller får man ansluta en ojordat stickpropp till ett jordat uttag. Du får inte, och behöver inte heller för funktionens skull, byta den jordade stickproppen i lampan mot en ojordad. Har man tvärtom en ”ojordad” stickpropp till en apparat får man inte heller byta den till jordad. I vissa fall kan man låta bygga om t.ex. en gammal lampa som är ojordad till jordat utförande, om man t.ex. flyttar den till utrymme med jordade uttag.

 

Att byta ett vägguttag från ojordat till jordat utförande, om det blir aktuellt, får endast göras av auktoriserad installatör. Däremot får man själv byta ett trasigt uttag till ett likadant – om man vet hur man gör och hur man kontrollerar arbetet. Men var försiktig då och glöm inte att skruva ur säkringen först!!!

Sök bland frågor och svar