Gjuta plint med skyddskabel själv?

Gjuta plint med skyddskabel själv?

Jag har enligt regler grävt ner elkabel i gult skyddsrör. Jag har nu lagt igen det och det sticker nu upp ca 50 cm skyddsrör med kabel i. Jag skall nu gjuta plint, elektrikern sa att jag skulle gjuta in någon meter skyddskabel så han kan dra anslutningar i dom, är det rätt? måste jag inte då också gräva fram en bit av den nedgrävda kabel så att han kommer åt att göra sina kopplingar?

Svar:

Att förlägga rör för kabel i mark samt dra i kabel i röret är ett elinstallationsarbete som enligt elsäkerhetslagen ska utföras av ett elinstallationsföretag. Detsamma gäller för skyddsröret som ska gjutas in i plinten. Du måste sålunda kontakta elektrikern och komma överens om hur arbetet ska utföras då du inte får utföra arbetet själv.

 

Sök bland frågor och svar