Vår elektriker satte in en 300mA jordfelsbrytare i vår bostad

Vår elektriker satte in en 300mA jordfelsbrytare i vår bostad

Vår elektriker monterade en 300mA jordfelsbrytare när elcentralen byttes i vårt hus. När felet uppdagades efter 4 veckor byttes den då till 30mA. Företaget argumenterar för att 300mA inte gjorde anläggningen farlig, men vad jag förstår är det livsfarligt för personskada. Kan jag ha förtroende för företaget, eller borde jag söka upp ett annat företag?

Svar:

I gällande regelverk (ELSÄK-FS 2008:1 4 kap. 4 §) sägs att i byggnader som inrymmer bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem ska det finnas tilläggsskydd för uttag med högst 16 A märkström. Tilläggsskyddet ska bestå av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström.

Jordfelsbrytarens funktion som personskydd är ju den, att om strömmen flyter en annan väg än den avsedda, t.ex. ”läcker ut” genom att någon som har kontakt med ett jordat föremål kommer åt en spänningsförande del, så ska jordfelsbrytaren lösa ut inom högst 0,3 s. Det finns också krav på jordfelsbrytare som skydd mot brand i vissa fall, t.ex. i jordbruksbyggnader, och då ska den lösa ut om felströmmen uppgår till 300 mA eller mer. I ert fall gäller naturligtvis gränsen 30 mA. En jordfelsbrytare på 300 mA gör naturligtvis inte anläggningen farlig i sig, men man får ju då inte det föreskrivna skyddet vid fel och uppfyller inte det föreskrivna personskyddskravet på 30 mA.

Sedan är det ju frågan om elföretaget installerat fel jordfelsbrytare av misstag eller på grund av okunnighet. Du kan ju fråga dem om varför det blivit fel. Är det av okunnighet eller slarv bör du byta företag, men det kan ju ha varit ett förklarligt misstag – men i sådana här fall ska det inte få ske sådana misstag!

Sök bland frågor och svar