Vilka elarbeten får jag utföra själv?

Vilka elarbeten får jag utföra själv?

Vilka elarbeten får jag utföra själv?

Svar:

Ytterst är det innehavaren (ägaren) som bestämmer vad du får göra. Men det finns även lagstadgade krav på kompetens som måste följas. Allt arbete på fasta installationer och elektriska utrustningar förutsätter att det finns nödvändiga kunskaper och färdigheter. Arbetet ska resultera i en betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Är du inte ensam ägare så ska du ha innehavarens medgivande för att utföra aktuellt arbete. Inte minst i föreningar är det viktigt att delägarna är överens om vilka minimikrav som ska gälla för arbete och åtgärder.

Med ovanstående förutsättningar får du till exempel:
– Byta vanlig porslinsäkring i propputförande (diazedsäkring) och återställa utlösta skydd såsom exempelvis jordfelsbrytare. Men man bör alltid undersöka varför ett skydd har löst ut. Att återställa ett skydd ett flertal gånger kan leda till brand.
– Reparera skarvsladd
– Reparera elektriska utrustningar, till exempel handverktyg, lampor och liknande utrustningar.
– Byta elkopplare, till exempel strömställare, och uttag för högst 16 ampere, 400 volt som är placerade i egen kapsling eller dosa. Men du får inte ersätta en vanlig strömställare med en dimmer.
– Byta ut fast monterad ljusarmatur i ett torrt, icke brandfarligt, utrymme inom bostad. Men du får inte byta ljusarmatur i ett bad- eller duschrum.

När du reparerar utrustning eller byter uttag är det viktigt att du vet hur du ska kontrollera det utförda arbetet. Är du osäker på hur du ska utföra arbetet eller kontrollera utfört arbete får du inte utföra arbetet.

Sök bland frågor och svar