Vilka stickproppar bör jag byta till?

Vilka stickproppar bör jag byta till?

Vi har precis dragit om till jordad el vilket ju gör att vi måste byta ut alla ”kontakter” på våra lampor. Jag har bara hittat jordade dcl-stickproppar i diverse butiker, men de flesta av våra lampor har bara två ”tåtar” (ej den gulgröna, jordade) och den jordade dcl-proppen har ju plats för tre tåtar. Behöver jag leta efter en ojordad dcl-lamppropp eller kan jag använda en jordad och lämna den mittersta tom (den som är till för den jordade/gulgröna tåten)?

Svar:

Bra att Du går över till jordat system! Vi införde krav på uttag med jordkontakt på alla nya installationer fr.o.m. den 1 jan 1984 för att öka säkerheten i våra bostäder.

De fasta uttagen i väggen  ska ju alltid anslutas med tre ledare: fas, neutralledare och ledare för skyddsjord. Däremot måste inte alltid de anslutna bruksföremålen (apparater, lampor osv) ha skyddsjord. Det finns nämligen två kategorier av bruksföremål:

En hushållsapparat märkt med dubbelkvadrat är klass II.

Klass I, som har berörbara ledande delar, som kan bli spänningsförande vid ett fel. De ska alltid ha skyddsledare, dvs. totalt tre ledare: fas, neutralledare och skyddsledare.

Klass II, som inte har berörbara delar som kan bli spänningsförande och farliga vid fel. De ska inte ha skyddsledare. Om Du därför har en DCL-stickpropp kan du för klass II-objekt ansluta till den med bara de två ledarna fas och neutralledare och alltså lämna den mittersta plinten på stickproppen tom. De flesta moderna hushållsapparater är f.ö. i klass II-utförande och ska då vara märkta med en dubbelkvadrat. Om det därför i dag bara är två ledare till själva lampan är den utförd som klass II, om det är rätt gjort, och då kan Du alltså lämna den i mitten som är märkt med jordtecken tom.

Såvitt jag vet finns det för övrigt bara DCL-proppar med tre ”pinnar”.

Lycka till med utbytet! Anlita gärna en fackman om Du är osäker. Jag önskar Dig en solig sommar ute och ett varmt lampsken inne!

Sök bland frågor och svar