Vilken IP-klass ska det vara i kallförråd?

Vilken IP-klass ska det vara i kallförråd?

Vad gäller för IP-klass på en elcentral i ett kallförråd?

Svar:

Är utrymmet torrt räcker det med IP20. Kan förrådet betecknas som fuktigt bör det vara IP21.

Fuktiga utrymmen definieras i installationsstandarden som ”Utrymmen eller delar av utrymmen där luften är så fuktig att imma avsätter sig på väggar och tak eller på elmateriel, men där vattendroppar endast i undantagsfall bildas.”

 

Första siffran anger skydd mot inträngande föremål. Siffran 2 säger att man inte ska kunna föra in ett finger i kapslingen, där det finns spänningsförande delar, och därmed får öppningen vara högst 12,5 mm i diameter.

Andra siffran anger skydd mot inträngande vatten: 0 = inget skydd, 1 = skydd mot droppar osv.

 

Sök bland frågor och svar