Hitta ditt trygga elföretag här!

Fråga

en elektriker!

Vilka krav

ställer Trygga Eljobb på elfirman?

Checklistan

för dig som ska köpa eltjänster

Skräckhistorier

Vad säger lagen?

Fråga

en elektriker!

Vad gör man om man är missnöjd med eljobbet?