Vilka krav ställer Trygga Eljobb på elfirman?

För att vara en del av Trygga Eljobb måste företag:

  • Tecknat kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet.
  • Vara auktoriserat för arbete på annans anläggning av Elsäkerhetsverket.
  • Använda certifierade elektriker för samtliga elarbeten.

Läs mer om vad Trygga Eljobb innebär för dig och ditt hem här.