Om du inte är nöjd

När du anlitar en elektriker från Trygga Eljobb ska du veta att företaget har förbundit sig att du ska få en utbildad och certifierad elektriker. Det har de lovat och det ska de stå för.

Det är ändå ingen garanti för att du kommer att bli nöjd med jobbet. Det är viktigt att säga. Men vi som står bakom denna sida och de företag som finns här har ett gemensamt intresse av att du som kund är nöjd.

Om något trots allt går fel med din beställda elinstallation och du inte är nöjd har du flera vägar att gå. I första hand rekommenderar vi att du kontaktar det anlitade företaget, både via telefon och mail, och framför ditt klagomål.

Vid större tvister och/eller misskötsel kan du sedan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller Elsäkerhetsverket.

Om företag bryter mot sina löften för att få använda vår symbol kontakta oss. Då kommer vi omedelbart att plocka bort dem från vår lista