Material för företag

Trygga_eljobb_logo_no_year-850px

De företag som är godkända av Trygga Eljobb har rätt att använda Trygga Eljobbs logotyp i sin marknadsföring. Logotypen kan till exempel sättas på:

  • firmabilen
  • dörren till företagslokalen
  • offerter
  • fakturor
  • företagets hemsida

Hjälp oss värna om logotypen. Tänk på att endast de företag som har godkänts av Trygga Eljobb och därmed uppfyller de krav som Trygga Eljobb ställer får använda logotypen i sin marknadsföring. Överträdelser mot detta kan föranleda vite.

När du använder logotypen tänk också på att:

  • Minsta storlek för logotypen är 15 mm brett.
  • Respektera logotypens frizoner. Lämna alltid minst 25% luft (beräknat på märkets bredd) runt om märket.
  • För trycksaker ska endast pdf-filen användas.

Beställ bildekaler

Nu finns årets bildekaler att beställa. Vi skickar en dekal till alla anslutna företag utan kostnad, vill ni beställa fler går det bra till självkostnadspris.

Vad_bild2