Vad säger lagen?

Som husägare är du även så kallad anläggningsinnehavare. Enligt lag är du ansvarig för att elektriciteten är riktigt installerad i ditt hem – inte elfirman.

Tyvärr är lagstiftningen för svag på detta område. Den säger bara att elfirman du anlitar ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister och inneha ett egenkontrollprogram. Det är alltså elfirman som beslutar vilken kompetensnivå montören ska ha, inte någon myndighet. Det innebär att det inte är någon garanti för att det är en certifierad elektriker som utför själva arbetet. Då står du där med ansvaret om något skulle gå fel. Vilket kan påverka dina möjligheter att få ersättning från ditt försäkringsbolag.

Vårt kollektivavtal är tydligare än lagen i detta avseende. Genom Trygga Eljobb har vi tecknat avtal med företaget om att de lovar att skicka en utbildad och certifierad elektriker till just ditt hem. Företag som har tecknat kollektivavtal visar också att de har en seriös inställning och vill göra rätt.