100 meter elkabel utomhus

100 meter elkabel utomhus

Jag undersöker möjligheten att dra utvändig 100m elkabel i 50mm kabelskyddsrör. Vilket är det billigaste alternativet ni kan rekommendera?

400 watt skall det klara av.

Svar:

Generellt gäller att man får använda en kabel (och f.ö. all elmateriel) endast i enlighet med tillverkarens anvisningar. För ditt ändamål finns ett antal kabeltyper, men tyvärr har vi inte i detta forum möjlighet att anvisa lämplig kabel med hänsyn till framförallt pris och användningsområde. Jag vill i stället hänvisa till någon lokal elinstallatör/elfirma som säkert kan ge bra rekommendationer. 50 mm skyddsrör låter bra.

Med hänsyn till den låga belastningen du anger, 400 W, krävs bara en liten kabelarea, men man måste också ta hänsyn till det s.k. utlösningsvillkoret. Det handlar om att kortslutningsströmmen vid ett ev. fel ska bli så stor att säkringen/dvärgbrytaren ska kunna lösa ut inom föreskriven tid, normalt 0,4 s, och detta kan också bestämma minsta kabelarea. Den beräkningen bör elinstallatören kunna hjälpa till med. Jag bör också nämna att förläggning och anslutning av kabeln kräver auktorisation.

Sök bland frågor och svar