230 V mellan oansluten jord och ansluten fas

230 V mellan oansluten jord och ansluten fas

Jag har ett jordat uttag där fas och nolla är ansluten i centralen.
Jord mellan uttaget och centralen är bruten pga mekanisk åverkan. Om jag slår på strömmen får jag:
1) mellan uttagets jord och fas 230V (borde fått ca 110V)
2) mellan uttagets jord och ett element 0V (borde fått ca 110V)

Jag tolkar mätresultaten att uttaget, trots avbruten jordledning, har kontakt med sann jord någonstans via elrören/eldosor).
När den avbrutna jorden ansluts igen kommer det i så fall innebära att uttaget är ansluten till riktig jord (centralen) och via någon elrör/dosa. Är detta farligt?

Svar:

Mäter man mellan kretsens fasledare och skyddsjord ska man i Sverige normalt få 230 V.

Mäter man mellan kretsens neutralledare och skyddsjord ska man normalt få 0 V då neutralledaren och skyddsledaren i det svenska elnätet är anslutna i samma punkt. Dock kan en viss potentialskillnad förekomma (några få volt).

Även om det är avbrott i kretsens skyddsledare kan utsatta delar på elektrisk materiel, höljen och liknande, och därmed skyddsledaren ha en icke avsiktlig förbindelse med jord. Därav kan en mätning på en fasledare visa potentialen 230 V mot ett uttags skyddsledarstift. Så länge skyddsledaren är intakt så innebär det inte någon fara med icke avsiktliga jordförbindelser.

Sök bland frågor och svar