2st 2300w infravärme 4G 1.5mm2

2st 2300w infravärme 4G 1.5mm2

Jag har en 4G 1.5mm2 kabel framdragen som är tänkt att användas till 2st à 2300w infravärmare. Jag har hört att det går att koppla in dem med 4G 1.5mm2 kabel om jag använder olika faser men min elektriker säger att det kan bli för varmt/överhetta nollan. 4G kabeln är skarvad på ett ställe i kattvinden.
Vad säger ni?

Svar:

En infravärmare på 2300 W kräver ju 10 A, och det är på gränsen för vad man kan belasta en 1,5 mm2 ledare med, särskilt när det är en långvarig belastning – men det är fortfarande tillåtet om kabeln får normal kylning.

Vad gäller belastningen av neutralledaren (tidigare ”nollan”) måste jag ge en kommentar. Strömmen i de tre faserna är ju fasförskjutna med en tredjedels period (120 grader). När därför returströmmen från två olika faser återleds i samma neutralledare adderas de vektoriellt, och det innebär att summaströmmen i neutralledaren aldrig kan bli större än den största strömmen i en av faserna. Är alltså strömmen 10 A i vardera fasen, blir returströmmen i neutralledaren också 10 A. Därför är risken för överbelastning av den ledaren inte större än överbelastning av någon av de två fasledarna.

Sen måste man också se på hur infravärmarna är monterade. Om de inte sitter mer eller mindre ihop, anser jag nog att de bör matas med skilda kablar, men det är en fråga elektrikern bäst kan avgöra på plats.

Din fråga är nu publicerad på tryggaeljobb.se

Ha det så skönt i värmen!

Sök bland frågor och svar