3 fas 400 volt

3 fas 400 volt

Jag har fått en kompressor från en granne och den har en 3-fas-kontakt på 400 och jag har bara 230 volts-kontakt och jag undrar. Vad behöver jag för att kunna köra den i 230 volts uttag?

Svar:

För att kunna använda kompressorn måste du ha ett s.k. 3-fas-uttag, ofta kallat industriuttag.

Våra nät har tre faser som benämns L1, L2 och L3. Dessutom finns det en neutralledare som är förbunden med jord och en skyddsledare, som också är förbunden med jord. Mellan varje fas och jord är spänningen 230 V. Ett vanligt vägguttag är anslutet till en av faserna och till neutralledaren, och då får vi ut just 230 V. Dessutom finns det ett kontaktbleck för skyddsledare som man har av säkerhestskäl. Om vi däremot ansluter ett objekt mellan faserna får vi 400 V. Din kompressor är avsedd att anslutas till alla tre faserna, och då krävs ett uttag som kan tillgodose detta. Ett sådant uttag är numera vanligen runt och har hål för 5 stift: 3 faser, neutralledare och skyddsledare. Om du inte redan har ett sådant uttag, måste du anlita en elinstallatör som sätter upp ett 3-fasuttag på lämplig plats och drar dit en ledning från elcentralen med de fem ledare som behövs i det här fallet.

 

Skälet till att man ansluter vissa objekt till 3-fas är att man då kan ta ut betydligt större effekt utan att behöva ha alltför stora säkringar och grova ledningar.

 

Lycka till med din nya kompressor!

Sök bland frågor och svar