40 volt i spisuttaget

40 volt i spisuttaget

Försöker felsöka en anläggning där det är 40 volt i spisuttaget. Kan någon ge mig råd? Det finns ingen transformator, det är draget till två kopplingsdoser och sedan går det till centralen. Finns bara 1 Inkommande Fas till centralen.

Svar:

Det verkar uppenbart att det finns ett avbrott i kretsen till spisuttaget. Att det går att uppmätta en spänning om 40 V är nog ingenting vi ska fästa vår uppmärksamhet på. Många moderna digitala instrument, med högt inre motstånd, kan visa spänningar utan att det för den skull går att överföra någon egentlig effekt. Jag skulle tro att det finns en dålig förbindning i kretsen. Med ett besiktningsinstrument bör man kunna finna felet och se om någon av kretsens förbindningar har en hög övergångsresistans. De flesta elinstallationsföretag har instrument för att för mäta kontinuitet i kretsar.

Sök bland frågor och svar