Uttagen har ström trots att vi dragit ur alla proppar!

Uttagen har ström trots att vi dragit ur alla proppar!

Vi har ett problem i vårt hus då elen i vardagsrummet är indelad i två delar av rummet. Vi har nu testat dra ur alla proppar som finns i proppskåpet men några uttag fungerar fortfarande! Vad ska man göra då? Vi ska nämligen renovera och måste då stänga av elen tillfälligt.

Svar:

Först kan sägas att det är den vanliga modellen, att man delar upp större rum på två olika grupper, så att man inte släcker hela rummet, om en säkring skulle gå. Om du emellertid har tagit ut alla proppar, ska det naturligtvis inte finnas spänning på något uttag. I så fall föreligger en allvarlig felkoppling.

Du bör emellertid även ha en huvudströmbrytare i elcentralen. Prova att slå från den också och se om strömmen då är bruten. Huvudbrytaren ska ju säkerställa att all inkommande el är frånkopplad.

Är det som du säger när du tagit ut alla säkringar, bör du under alla omständigheter kalla på en elektriker, som får göra en mer ingående undersökning.

Sök bland frågor och svar