Varför kan jag inte släcka båda lamporna?

Varför kan jag inte släcka båda lamporna?

Har ett hus från 1969. Två taklampor går till samma strömbrytare. Bytte strömbrytaren då den gamla, en dimmer, började strula. Kan ha kopplat fel. Nu tänds ena lampan på ena läget och andra på andra läget. Går alltså inte att varken släcka eller tända bägge samtidigt men båda fungerar.

Svar:

Jag förstår dig, man vill ju gärna kunna släcka helt …

Troligen är det så att du har en strömbrytare som kan användas som en s.k. trappomkopplare. Sådana har man för att kunna tända en lampa med en strömbrytare på ett ställe och släcka på ett annat ställe, t.ex. uppe och nere i en trappa eller i båda ändarna på en korridor etc. Med en sådan strömbrytare kan man göra en felkoppling så att ett problem som ditt uppstår.

För att kunna tända och släcka båda lamporna måste de två utgående ledarna (fasledarna) vara anslutna till samma anslutningsskruv, och detsamma gäller för de två återledarna (neutralledarna).  Om du vill göra omkopplingen själv – glöm inte att skruva ur säkringen eller slå från dvärgbrytaren! Är du osäker bör du tala med en auktoriserad elinstallatör, så fixar hen det ganska enkelt.

Sök bland frågor och svar