Drar stolpen för motorvärmare el även när bilen inte är inkopplad?

Drar stolpen för motorvärmare el även när bilen inte är inkopplad?

Drar en stolpe för motorvärme el även om kabeln endast sitter i uttaget på stolpen? Min bostadsrättsförening hävdar nämligen det.

Svar:

Det är lite svårt att förstå exakt hur du menar. För att det ska bli en energiförbrukning krävs att en belastning är inkopplad. Om sladden är inkopplad i både fordonet och stolpen samt att eventuell tidsstyrning av uttaget är tillslagen sker en energiförbrukning. Om tidsstyrningen medför att uttaget är frånkopplat sker ingen energiförbrukning.

Om sladden inte är ansluten till bilen utan uttaget som ska anslutas till bilen hänger löst så sker ingen energiförbrukning. En möjlig variant är att kontakten som ska anslutas till bilen ligger så att det kommer in fukt så kan det ske en liten energiförbrukning tills fukten kokat bort eller att något skydd frånkopplar spänningen. MEN en sladd ska aldrig vara ansluten i uttaget när bilen inte är ansluten. Detta för att minska risken för barnolycksfall. Kanske är det därför som föreningen vill ha bort lösa sladdar.

Sök bland frågor och svar