Anslutning av radiator/element i våtrum

Anslutning av radiator/element i våtrum

Jag ska byta ut en radiator i våtutrymmet på sommarstuga. Vid demontering visar det sig att ut ur väggen kommer endast två kablar – en jord och en fas (ingen nolla). Det nya elementet har stickkontakt som jag avser att kapa och sedan fastansluta i befintlig fast väggdosa. Hur ska jag koppla ihop dem? Självklart jord mot jord men hur gör jag med den överblivna kabeln i elementet? Kopplar jag valfri in i jordanslutningen?

Svar:

Tyvärr har det tydligen varit en ”hemmapulare” som utfört installationen tidigare, och det är därför minst ett par saker som blivit fel. Till radiatorn ska det gå 3 ledare: fas, neutralledare (”nolla”) och skyddsledare. Fasledaren kan enligt nuvarande standard vara brun, svart eller grå. Neutralledaren ska vara blå och skyddsledaren gul-och-grön. Fasledaren och neutralledaren, vilka ju leder strömmen för uppvärmningen fram och åter, får inte vara förbundna med skyddsledaren. Denna ska endast vara ansluten till metallhöljet på radiatorn. Det måste alltså ovillkorligen vara 3 ledare fram till väggdosan, och således måste du få installationen kompletterad.

Man kan, som du säger, ta bort stickproppen och ansluta direkt till dosan. Det innebär visserligen att CE-märkningen på radiatorn inte längre gäller, men det gör i för sig inte så mycket i det fallet. Ett annat alternativ är att sätta upp ett vägguttag som man matar från dosan, så blir det lättare att senare t.ex. byta radiator. Jag bör också nämna att om radiatorn är närmare badkar eller dusch än 60 cm måste den ha kapslingsklass minst IPX4.

Sen en viktig sak: All kabeldragning och montering i den fasta installationen får enligt lag utföras endast av auktoriserad elinstallatör. Den befintliga installationen visar ju att så inte skett i tidigare led, och det innebär bl.a. att utrustningen kan bli farligt spänningssatt. Kontakta därför en elektriker med det snaraste, så du hinner få värme till eventuellt kyliga o regniga sommardagar. Trevlig o varm sommar önskar jag dig och de dina!!

Sök bland frågor och svar