Är det svårt att flytta ett proppskåp?

Är det svårt att flytta ett proppskåp?

Vi har ett proppskåp mitt på en vägg i tvättstugan. Väggen går rakt genom huset. Tanken är att ta ner den väggen för att bygga ett stort kök. Hur lätt, eller svårt, är det att flytta ett proppskåp? Elen går till rum på nedervåningen, och är ett av tre proppskåp i vårt hus.

Svar:

Jag antar att ditt proppskåp är en undercentral, som matar uttag, belysning och kanske en del fast ansluten utrustning i en begränsad del av huset. Till proppskåpet går ett antal ledningar, vanligen både uppifrån och nerifrån. Jag antar att det är s.k. dold förläggning, dvs. att ledningarna går inne i väggen eller i taket. Ska man ta bort väggen och flytta skåpet, måste dessa ledningar dras om och förläggas på annat sätt. Proppskåpet måste också få en ny plats, och det hela kan innebära en hel del arbete. Det beror naturligtvis också på hur många säkringar det är i proppskåpet (undercentralen) och därmed hur många ledningar som  berörs.

Jag kan nog bara ge Dig rådet att ta hem en auktoriserad elinstallatör som utifrån de aktuella förhållandena får bedöma hur omfattande arbete omändringen skulle innebära, och om det finns någon lämplig plats att flytta skåpet till.

Lycka till – jag hoppas det kan ordnas utan att det blir allt för omfattande ombyggnader och kostnader – och att Du får ett fint och härligt kök!

Sök bland frågor och svar