Är färgerna på ledarna till proppskåpet vanliga eller är det en gammal standard?

Är färgerna på ledarna till proppskåpet vanliga eller är det en gammal standard?

Jag bor i en lägenhet där jag har enfas upp till proppskåpet i lägenheten. Färgerna på inkommande elmatning är Röd=fas och Vit=nollan.

Är dessa färger vanliga eller är det en gammal standard? Föreningen säger att elstigarna till lägenheterna är bytta år 2002 men som jag förstår det är dessa färger mycket äldre och nya standarder fanns 2002. Kan det vara rimligt att man använde dessa färger 2002?

Svar:

2002 fanns endast krav på färgmärkning för skyddsledare som ska vara grön/gul och så kallade PEN-ledare. Gemensamma skydds- och neutralledare (nolledare), ska vara gul/gröna med blå tilläggsmärkning. För övriga ledare tillämpades olika färger inom olika elområden.

Det verkar som att du inte har någon skyddsjord till din lägenhet och ska därmed inte ha några skyddsjordade eluttag någonstans i lägenheten.
Om så är fallet kan märkningen vara korrekt.

Sök bland frågor och svar