Är installationen i vårt 60-talshus verkligen isolerat från jord?

Är installationen i vårt 60-talshus verkligen isolerat från jord?

I äldre installationer var det standard att installera ojordade uttag i rum isolerade från jord. I vårt hus från 60-talet finns ojordade uttag i t ex sovrum, men i dessa rum finns även vattenburna element. Är rummet verkligen isolerat från jord?

Svar:

En helt befogad fråga! Ojordade uttag tillät man enbart i torra rum med isolerande golv. Dock inte i kök, utom vid matplats på längre avstånd från diskbänk o dyl. En svaghet med reglerna var just jordförbundna element i övriga rum och de i övrigt något otydliga reglerna. Detta var främst skälen till att vi (från den 1  jan. 1994) beslutade att man i nya installationer enbart fick ha jordade uttag. Men eftersom lagstiftning inte är retroaktiv får man ha kvar de ojordade som redan finns. Man får faktiskt också komplettera med fler ojordade uttag i ett rum som enbart har ojordade.
Det finns dock mer att tänka på. Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma rum. Installerar man ett jordat uttag i ett rum, måste alla i det rummet vara jordade. Tar man t.ex. bort en vägg mellan kök och ett rum, så att ett jordat uttag i köket och ett ojordat i rummet kommer nära varandra, ska man byta till jordade uttag även i rummet.
Jag bör nog också tillägga att jag inte känner till något olycksfall pga. samtidig kontakt med något objekt som blivit spänningsförande och en vattenradiator. Men sådant kan hända, och därför ska man vara försiktig.

Sök bland frågor och svar