Är min kabel vattenskadad?

Är min kabel vattenskadad?

Jag har en förlängningssladd med ip44 som jag råkat skada så att kopparmetallen är framme. Tyvärr glömde jag till råga på allt kabeln utomhus, som tur var urkopplad. Det regnade nästkommande dag och kabeln blev då blöt. Så nu till min fråga. Min tanke var att korta av kabeln där skadan är och sätta på en ny ip44 stickpropp men jag är lite osäker på hur fukten kan ha påverkat kabeln. Jag har nu förvarat kabeln inomhus i flera veckor för att torka den. Kan kabeln/kopparmetallen ha fått bestående skador av fukten eller är det fritt fram att sätta på en ny stickpropp så länge kabeln är torr?

Svar:

Jag kan inte se några problem med att du kortar av sladden en bit efter skadan och sätter på en ny IP44 stickpropp. Sladdar/kablar är vanligen ganska täta i längdriktningen, och det är osannolikt att vattnet krupit längre in i kabeln. Isoleringen på varje ledare släpper inte heller igenom vatten, om det är en normal plastkabel. Skulle du emellertid mot all förmodan upptäcka att ledarna korroderat eller är skadade på annat sätt bör du naturligtvis byta sladden.

Sök bland frågor och svar