Avvikelse från SS 437 01 02 kring eluttag i badrum

Avvikelse från SS 437 01 02 kring eluttag i badrum

Har flyttat till en nyproducerad bostadsrätt och vi finner att i badrummet finns endast ett eluttag och är placerat på en kortvägg precis vid toalettstolen / pappershållare / strömbrytaren. Det innebär att om man vill föna sig måste man plugga in fönen 1,5-2 meter från spegeln och dra den över rummet bort till långsidan av badrummet där spegeln finns. Samma med trådbunden rakapparat. Vill man ladda rakapparaten får den således stå på toalettstolen, på golvet eller laddas i annat rum. Jag förstår att SS 437 01 02 i detta fall inte är tvingande utan mer en komfort / boende standard men installationen är helt ologisk. Byggherren har bara hänvisat till att de inte behöver följa svensk standard i detta avseende. Har vi någonting att sätta emot? Kan vi formellt reklamera?

Svar:

Nej, som du säger är SS 437 01 02 inte harmoniserad mot föreskrifterna, på så sätt att man måste följa den för att uppfylla gällande krav. Däremot bör varje god yrkesman göra det för att åstadkomma en funktionell och bra installation.

Vad gäller bad- och duschrum finns dock en regel man måste följa: Uttag får inte placeras närmare badkar eller dusch än 60 cm! (Undantag gäller dock för rakapparatuttag och uttag för SELV och PELV (högst 50 V AC)). Regeln står i standarden SS 436 40 00, pkt 701.512.2.102. Har installatören gjort fel i det fallet måste han ändra det. I annat fall är det nog svårt att med rättsliga medel kräva rättelse, om man inte kommit överens om placeringarna i förväg.

Man måste beklaga att installatören inte lärt sig tänka på funktionen och hur man ska använda installationen till vardags. Hen borde hur som helst få en knäpp på näsan, så hen lär sig tänka efter före nästa gång!

Din fråga är nu publicerad på tryggaeljobb.se

Sök bland frågor och svar