Bara el i en del av huset

Bara el i en del av huset

Blev utan ström i helgen. Jourelektriker tillkallades som ej åtgärdade problemet. Elektrikern antog att varmvattenberedare behövde bytas på grund av ålder. Felsökning gjordes ej, inte heller kopplades beredaren bort, däremot byttes jordfelsbrytare då den ansågs gammal. Strömmen fungerade en liten stund efter att elektrikern kört för att återigen försvinna. Söndagen kopplade maken bort strömmen från beredaren och nu fungerar nästan all el förutom i ena delen av huset. Min undran är därför, har ni möjlighet att hjälpa oss med att hitta felet och åtgärda så vi får tillbaka elen i hela huset.

Svar:

Tråkigt att få problem med elen, som vi ju är så beroende av. Tyvärr var det tydligen inte någon vidare fackkunnig elektriker som kom, för då skulle han ha sett till att felet blev avhjälpt eller i varje fall klarlagt innan han lämnade er. För att vara säker på att den elektriker man anlitar representerar ett seriöst och i laga ordning registrerat elföretag, kan man gå in på Elsäkerhetsverkets hemsida, elsakerhetsverket.se, och klick på länken ”Kolla elföretaget”. Tyvärr har vi inte möjlighet att den här vägen sända någon elektriker, men du kan anlita ett väletablerat lokalt elföretag som säkert kan åtgärda felet.

En möjlighet till att en del av huset är bortkopplat kan vara att en säkring (eller dvärgbrytare) löst ut. Antingen kan det gälla den gruppen som matat beredaren eller också en huvudsäkring på elcentralen eller en mätarsäkring på mätartavlan. Mätartavlan finns på nyare anläggningar ofta i ett skåp på utsidan av huset, och mätarsäkringarna är plomberade och får bara bytas av nätägaren. Det kan också vara ett avbrott i ledningssystemet, t.ex. en ledare som lossnat i en förbindning, och det måste elektrikern i så fall mäta sig fram till var det är. Det är bra om ni kan se till att få det åtgärdat så snart som möjligt, för vissa elfel kan medföra skador på anläggningen. Och med en bra elektriker ska det säkert ordna sig! Varmvattenberedaren måste ni troligen byta, för det kan ju finnas något fel i den som var grundorsaken till det hela.

På den här sidan, tryggaeljobb.se kan du hitta seriösa elektriker som tar säkerheten på allvar.

Sök bland frågor och svar