Batteripack., litiumceller

Batteripack., litiumceller

Jag skall bygga ett batteripack. Vilket alternativ är att föredra? Alt1. Jag bygger 2 st batteripackar med 6 st 3.7 v celler som har 2.2 ah. Dessa seriekopplas. Sedan paralellkopplar jag dessa. Det innebär att det blir 22.2 v och 4.4 ah vilket blir 97.68 watt. Alt2. Jag bygger 3 st batteripackar med 4 st 3.7 v celler som har 2.2 ah. Dessa seriekopplas. Sedan paralellkopplar jag dessa. Det innebär att det blir 14.8 v och 6.6 ah vilket blir 97.68 watt. Vilket alternativ är att föredra samt vad blir skillnaden? Jag skall använda packet till att driva en förstärkare som klarar 9 till 24 v och kräver minst 50 watt.

Svar:

Du skriver att du har totalt 12 battericeller med spänningen 3,7 V och kapaciteten 2,2 Ah. Totalt har du då tillgängligt energin 12 x 3,7 x 2,2 = 97,68 VAh, dvs. avrundat 98 Wh (V x A är ju detsamma som watt). Tar man ut effekten 50 watt skulle den energin teoretiskt räcka 98/50 h, dvs. ca 2 timmar. Detta är oberoende av om du har 4 eller 6 celler i serie.

Vid effektuttaget 50 W blir i fallet med 6 seriekopplade celler och spänningen 22.2 V strömmen 50/22,2 A = 2,25 A. Med 4 i serie blir strömmen 50/14,8 = 3,38 A. I det ideala fallet spelar valet av koppling ingen roll, men verkligheten är inte idealisk. Det uppstår bl.a. värmeförluster beroende på strömmen, och de ökar med strömstyrkan. Med hänsyn till det bör man välja den högre spänningen. Sedan är ju frågan om förstärkarens verkningsgrad är spänningsberoende, och om förstärkarens funktion är olika vid olika spänningar, och det kan du kanske prova dig fram till. Om man angett spänningsområdet till 9–24 V bör naturligtvis båda alternativen fungera. Skillnaden för hur länge laddningen räcker torde inte vara särskilt stor.

Mitt råd skulle vara att du börjar med alternativet 6 i serie.

Sök bland frågor och svar