Behöver jag göra om eluttaget när jag flyttar kyl och frys?

Behöver jag göra om eluttaget när jag flyttar kyl och frys?

Vi har idag kyl/frys vid en vägg som vi ska riva då vi ska öppna mellan kök och vardagsrum. Kyl och frys kommer vi då ställa mot en annan befintlig vägg i köket där dessa får plats osv. Min fråga gäller uttagen till kyl/frys. Vid den väggen som vi ska riva så sitter det två uttag i hög höjd (ca 185cm upp) bakom respektive kyl/frys. På den väggen dit vi ska ställa kyl/frys finns redan vanliga vägguttag, frågan är om vi kan använda oss utav dessa uttag till kyl/frys ? Kablarna från kyl/frys räcker till dem uttagen. Det är ett dubbeluttag som sitter längst ner på väggen, ca 15 cm ovan golv (standard). Sedan sitter det ytterligare ett dubbeluttag rakt ovan ”golvuttaget”, ca 80 cm från golv. Antar att båda dessa uttag går på samma säkring. Kan vi koppla in kyl/frys till dessa och slippa öppna upp väggen för att installera separata uttag bakom där kyl/frys skall ställas?

Svar:

I nya installationer rekommenderas i dag, enligt gällande standard, att uttag för kyl och frys placeras på höjden 2200 mm över golv. Skälet till det torde vara att man ska kunna dra ur och sätta i stickproppen utan att behöva flytta på kylen/frysen, och att uttagen inte ska skadas eller vara i vägen om man skjuter in utrustningen mot väggen. Däremot finns inte något ”elektriskt” skäl till den högre placeringen.

I ditt fall anser jag det vara helt OK att använda de befintliga uttagen, om de inte är i vägen eller kan skadas, när du ställer upp kyl och frys. Om du ändå tycker att uttagen med isatta stickproppar blir i vägen finns möjligheten att du ber en elektriker dra en fast installerad utanpåliggande ledning från dosan till de befintliga uttagen till ett nytt, utanpåliggande uttag på rekommenderad höjd (alltså ca 2200 mm). Då kan man lättare komma åt uttagen (visserligen med hjälp av en liten köksstege…)

En sak man bör tänka på, när man tar bort väggen mellan kök och vardagsrum är att uttagen i köket är av jordat utförande, medan uttagen i äldre vardagsrum ofta är i ojordat utförande. Enligt våra säkerhetsbestämmelser ska alla uttag i samma rum vara jordade, om något är det. För att följa regelverket bör du därför byta till jordade uttag även i vardagsrummet och dra fram skyddsledare till dem, om de nu är i ojordat utförande. Det jobbet kräver auktorisation, så för det bör du alltså anlita en etablerad elektriker.

Lycka till med den nya öppna planlösningen!

Sök bland frågor och svar