Blixt från huvudströmbrytare i gammalt proppskåp

Blixt från huvudströmbrytare i gammalt proppskåp

Proppskåpet i vår lägenhet är sedan huset byggdes 1949. När jag slog till huvudströmbrytaren blixtrade det till lite grann vid spaken. Är detta normalt eller kan något vara fel? Finns det risk att få en stöt?

Svar:

Det är inte så ovanligt att det blir en gnista när man sluter eller öppnar en brytare. Med en huvudbrytare slår man ju samtidigt till all inkopplad belastning i huset, och det kan då vara en ganska stor ström man sluter. Någon risk för att få en stöt torde dock inte finnas i det fallet. Om det däremot skulle uppstå en kraftig ljusbåge, och de brytande kontakterna inte vore ordentligt inkapslade (vilket de nästan säkert är) skulle man möjligen kunna bli bränd. Jag har emellertid aldrig hört att något sådant hänt i en sådan här installation.

Gamla elanläggningar kan naturligtvis bli lite ”risiga”. Du bör därför ändå kolla att brytaren inte verkar bränd eller att det luktar bränt, för då skulle den kunna vara skadad, och i så fall bör den bytas. I annat fall finns ingen anledning till oro.

Jag antar att installationen i huset är ombyggd och utökad om huset är så pass gammalt, men vissa delar kan ju vara gamla, och därför kan det vara en god idé att låta en auktoriserad elinstallatör eller elbesiktningsman gå genom installationen och se om allt är OK, eller om det finns delar som behöver förnyas.

I dag är ju ett fungerande elsystem mer eller mindre ett livsvillkor, men det är bra att man är observant, för el kan om det vill sig illa orsaka skada på person och egendom. Och ett 70 år gammalt hus ska man vara rädd om!

Sök bland frågor och svar