Byta från norwesco-uttag till perilex-uttag?

Byta från norwesco-uttag till perilex-uttag?

Mina föräldrar köpte en ny spis idag och han i affären sa att det enda vi behövde var att byta kontakt och göra om från 1 fas till 3 fas, enligt kopplingsschemat som finns på spisen. Så vi köpte till en sån också, men min pappa hävdar att det inte kommer hjälpa då det är för mycket ström som kommer komma ut från vägguttaget. Deras gamla spis tog 380 V och deras nya som dem köpte tar 220-240 V. Så min pappa menar på att han måste minska strömmen som kommer från vägguttaget. Min fråga är då har han i affären rätt att det räcker med att man bara byter kabeln och ändrar kopplingsschemat?

 

Svar:

Spisar kan vara anslutna antingen 1-fasigt eller 3-fasigt.

Vid 1-fasanslutning är spänningen 240 V, och man har då tre ledare till spisen: 1 fasledare, 1 neutralledare och 1 skyddsledare.

Vid 1-fasanslutning är spänningen 3 x 400 V (tidigare 380 V), och då är det 5 ledare till spisen: 3 fasledare, 1 neutralledare och 1 skyddsledare.

Vid 3-fas-anslutning använder man normalt s.k. Perilex-uttag och motsvarande stickpropp. Om ni går över från 380 (400) V till 240 V innebär det sannolikt att ni byter från 3-fas till 1-fas. (Det ligger kanske någon missuppfattning i din fråga i det avseendet.) Man kan då tvingas att även byta vägguttag. Om den nya spisen har  samma effekt, blir strömmen med 1-fasanslutning betydligt större, och då måste man kontrollera om ledningsarean och säkringen räcker till.

Nu är det så, att om man behöver byta vägguttag till en ny typ, måste det göras av en auktoriserad elinstallatör. Denne bör också kontrollera om de nuvarande ledningarnas area och säkringsstorleken räcker till, eller om de behöver bytas. Även eventuell dragning av ny ledning  kräver auktorisation. För att vara på säkra sidan bör du alltså kontakta en auktoriserad elinstallatör, som får se efter vad som behöver göras, och som kan utföra jobbet fackmannamässigt.

Hoppas ni hinner få till det hela i ordning tills påskäggen ska kokas! Glad påsk!!

Sök bland frågor och svar