Byta sladd på taklampa till sladd med kontakt som passar vägguttag?

Byta sladd på taklampa till sladd med kontakt som passar vägguttag?

Jag har en äldre fönsterlampa med lampropp, men inget lamputtag. Får man byta sladden eller lamproppen så att den går att koppla in till ett vägguttag?

Svar:

Ja, det är ett arbete du får utföra om du är säker på hur du ska göra.
Ett problem kan vara om lampan är gjord av ett ledande material (t ex metall) men sladden bara har två ledare, dvs den är inte jordad. Då måste lampan antingen byggas om så att den blir jordad eller så ska elinstallationen i lampan utföras så att den är dubbelisolerad. Dubbelisolerad innebär att det alltid finns två isolerande barriärer mellan spänningssatt del och berörbar ledande del. Det kan t ex innebära att lamphållaren måste bytas ut till en av icke ledande material.

Är du det minsta osäker kontakta ett elinstallationsföretag.

Sök bland frågor och svar