Byta till jordad kontakt på gammal symaskin

Byta till jordad kontakt på gammal symaskin

Jag har en symaskin från 1960-talet som är ojordad. Jag skulle vilja byta till jordad el så jag kan använda den. Kan jag det och hur går jag tillväga?

Svar:

När vi av säkerhetsskäl införde krav på jordade uttag i nyinstallationer för drygt 20 år sedan medförde det tyvärr problem för en del äldre apparater. I ditt fall kan man emellertid ganska enkelt byta till en stickpropp med jord, men då måste man också ovillkorligen ansluta en ny sladd som har skyddsledare till den nya stickproppen. Denna skyddsledare ska anslutas på ett sådant sätt i symaskinen, att man skyddsjordar alla berörbara metalldelar på denna.

Jag föreslår att du går till en seriös elfirma som hjälper dig med den saken. Även om det inte är så svårt kräver det fackkunskap, så att det blir helt säkert för dig som användare.

Lycka till!

Sök bland frågor och svar