Byta vanlig lampknapp till dimmer

Byta vanlig lampknapp till dimmer

Jag ska byta min lampknapp till en dimmer. Har bytt armatur till dimbar led och köpt en kompatibel ”dimmerknapp”. Lampknappen styr två armaturer med en knapp.

Nuvarande kontakt har en svart, en brun, en blå och en gulgrön kabel inkopplad. Den gulgröna är jord.

Den bruna är kopplad till ”L” och den svarta är kopplad på motsatt sida. Den blå och den gulgröna är kopplade till ”B”, på samma sida som ”L”.

Dimmern jag ska koppla in har ”live in”, ”switched live out” och ”optional neutral”.

Har kopplat in likadana dimmrar på andra ställen hemma där det var mer självklart vad som var vad. Undrar nu vad som bör kopplas vart i denna.

Tack!

Svar:

Att byta till dimmer kan vara en god idé. Jag har några kommentarer till projektet.

Först något om beteckningar och färger. ”L” betyder ”Live”, dvs spänningsförande ledare, vanligen kallade fasledare. De kan enligt gällande standard ha färgerna brun, svart eller grå. Neutralledare, eller ”nollan” som man kallade den förr,  har beteckningen ”N” och ska vara blå. Skyddsledare ”PE” (protection earth) ska vara gul och grön. Vad B står för i ditt fall vet jag inte. Där det står ”live in” menas samma som ”L”, att fasledaren, dvs. den i ditt fall bruna ledaren, ska anslutas där. ”Switched live out” innebär att det är den reglerade spänningsförande ledaren på dimmerns utgång som ska anslutas där. ”Optional neutral” avser anslutning av den blå neutralledaren.

Det är bara fasledaren som påverkas av dimmern, så de andra behöver inte gå genom den, utan man kan gå vidare direkt från anslutningspunkten. Däremot får inte neutral- och skyddsledare kopplas samman, utan de ska vara åtskilda. Detta gäller för övrigt hela vägen från elcentralen. Kopplar man samman dem kommer t.ex. jordfelsbrytaren att lösa ut, om man har en sådan.

Sedan är det en viktig sak till: Byte av konventionell strömbrytare till dimmer är ett arbete som kräver elinstallatörsauktorisation, så därför måste jag råda dig att kontakta en auktoriserad installatör för bytet.

Lycka till med projektet!

Sök bland frågor och svar