Byte av lysrörsarmatur på toalett

Byte av lysrörsarmatur på toalett

Vi bor i ett IKANO hus byggt 2014/2015. Belysningen på en toalett gick sönder, och det går ej att byta enbart lysrör.
Den gamla armaturen har tre kablar, så jag köpte en ny armatur på IKEA och upptäckte att den bara har två kablars anslutning. Jord saknas.
Kan jag installera den nya armaturen utan jordkabel? (Dvs klippa den gamla jordkabeln).

Svar:

Det finns i princip två skyddsmetoder för t.ex. armaturer:

  • Klass I, vilket innebär att armaturen har berörbara delar som kan bli spänningsförande vid fel. Klass I – materiel ska därför skyddsjordas.
  •   Klass II,,som är extraisolerade och de behöver inte och ska inte skyddsjordas.

Din nya armatur är uppenbarligen extraisolerad, klass II, och skyddsjordas därför inte. Du kan isolera inkommande skyddsledare (jordledaren) på lämpligt sätt – det kan vara bra att ha kvar den för framtida ändamål. Sedan ansluter du armaturen till fasen och neutralledaren (den blå ledaren).

Och glöm inte skruva ur säkringen eller slå ifrån dvärgbrytaren innan du börjar jobba. Lycka till!

Sök bland frågor och svar