DC Volt-Offgrid 230V

DC Volt-Offgrid 230V

Jag har letat efter mina frågor men hittar inget konkret och kanske är det lite luddigt.

Får jag dra, marklägga, göra fasta installationer på DC volt-sidan så länge jag håller mig under 120V DC?

(12v dc) till inverter 230v AC får jag sedan göra fasta installationer på detta utan behörighet då det är offgrid och ingen möjlighet att kopplas till publika nätet?

Solcellsanläggning offgrid, får man förlägga kabel i marken på egen tomt utan behörighet fram till kontrollern?

Svar:

I samtliga fall handlar det ändå om starkströmsanläggningar, och då krävs auktorisation. Det gäller alltså oberoende av spänning och varifrån strömförsörjningen kommer.

Sök bland frågor och svar