Dela 3-fas grupp till 2-fas + 1-fas i ett VP-rör

Dela 3-fas grupp till 2-fas + 1-fas i ett VP-rör

Ska byta en 3-fas inkopplad Spis (3x16A skruvsäkringar) till en 2-fas häll + en 1-fas ugn. Har i dag 5 st 2,5 kvadrat ledare i ett VP-rör ,(3 faser + Neutral + Jord). I röret kan det få plats ytterligare 2 st ledare på 2,5 kvadrat. Är det ok standard att ha två grupper i röret efter denna uppdelning? Bör jag dra fram en till Neutral ledare så båda grupperna får egen nolla. Kan grupperna dela jordkabeln?

Svar:

Jag antar att 2-fashällen ska anslutas till 2 x 230 V, dvs. 2 faser och neutralledare. Det kan ju alternativt vara så, att den ska anslutas direkt mellan två faser, alltså 400 V, och då behövs ingen neutralledare. Jag vet inte om det finns hällar av båda varianterna, men du får ju se vad det står på den du har.

Om hällen och ugnen är inbyggda i samma enhet kan de dela på neutralledaren – i ett trefassystem blir strömmen i neutralledaren inte större när alla 3 faserna är inkopplade. Jag tycker emellertid det är lämpligt att dra fram varsin neutralledare till häll och ugn. Om man t.ex. i framtiden skulle skifta till en annan fas för någon av enheterna, kommer nämligen både hällen och ugnen att matas av samma fas, och då adderas strömmen från de båda enheterna i neutralledaren, som då troligen inte räcker till.

Skyddsjordledaren kan du ha gemensam för de båda enheterna, om de är sammanbyggda. Från centralen behöver du då bara 5 (ev. 6) ledare: 2 fasledare går till hällen och 1 till ugnen, 1 eller helst 2 neutralledare enligt ovan, och 1 skyddsjordledare. Det är helt OK att ha båda grupperna i samma rör, men det bör framgå i gruppförteckningen och dokumentationen hur det är gjort.

Tänk på att allt arbete i den fasta installationen – ledningsdragning t.ex. – kräver auktorisation.

Sök bland frågor och svar