Får jag sätta en jordad lampa i ett ojordat uttag?

Får jag sätta en jordad lampa i ett ojordat uttag?

Jag har nyligen köpt en taklampa där kupolen uppe i taket är i metall. Legoboxen man kopplar ihop sladdarna med följde med och kablarna var redan ihopsatta, inklusive en jordad kabel. Från mitt tak kommer endast en N- och L-kabel, dvs ingen jordad kabel. Är det fortfarande okej att koppla ihop lampan och använda den eller är det rent ut sagt farligt, även om jag är väldigt försiktig och aldrig tar i lampan när den är på? Om det är det, finns det då någon annan lösning på problemet eller är det bara att lämna tillbaka lampan?

Svar:

Om det i din anläggning saknas skyddsjordsledare tyder det på att anläggningen är utförd före 1994. I sådana anläggningar fick man i vissa typ av utrymmen utelämna skyddsjord, till exempel i torra rum med isolerande golv såsom vanliga vardagsrum och sovrum. Skyddet ligger helt enkelt i att rummet anses vara isolerat från jord. I dessa rum får man ansluta utrustningar som har skyddsjordsledare utan att koppla in skyddsledare, ja, man får helt enkelt inte koppla in skyddsjord då rummet då inte längre blir isolerat från jord. Jämför med att en stickpropp med skyddsjordsdon passar i uttag utan skyddsjord. Att det går att ansluta en jordad stickpropp i ett ojordat uttag beror på att det är tillåtet och medför ingen ökad risk.

Så som jag tolkar texten om er lampa så får den anslutas utan att skyddsjordas och den ska heller inte skyddsjordas om rummet i övrigt saknar skyddsjord.

Sök bland frågor och svar